CLINICA MAYRAL foot center

Home » Serveis » Ortopodologia

Què és la ortopodologia?

És la part de la Podologia que té per objecte el tractament i rehabilitació de les malalties i anomalies del sistema múscul esquelètic del peu.

Ortopodologia adultos
Ortopodologia escalada

Efectes terapèutics

 • Pal·liativa (alleujar)
 • Compensatòria (neutralitzar)
 • Correctiva (evitar)
 • Substitutiva (reemplaçar)

El tractament ortopodològic que realitzem a CLINICA Mayral foot center sempre és un tractament personalitzat.

El tractament depèn de:

 • Tipus de peu
 • Tipus de calçat
 • La patologia que presenti el pacient
 • Tipus de treball

Tractaments ortopodològics

 • Suport plantar, més conegut com a plantilla
 • Mitjana Plantilla (palmilla adaptada a la sabata de taló)
 • Plantilla per a l’esport (suport plantar per a esportistes amb materials summament tècnics)
 • Talonera (material de protecció)
 • La Silma© (SILICONA Mayral és una ortesi digital)

El suport plantar que vam realitzar a la clínica és molt variat, i específic per a cada persona, anirà en funció de la tipologia de peu, calçat, del tipus de treball, l’objectiu de la plantilla i òbviament del diagnòstic.

Podré posar-me les plantilles en qualsevol tipus de calçat?

Per descomptat, és molt important que ens indiquin el tipus de sabata que porta, ja que nosaltres adaptem la plantilla a l’estil de cadascú.

Evidentment a major dificultat d’adaptació de la correcció a tractar menys expectatives de millora per al pacient.

Tothom porta el mateix tractament ortopodològic?

Tot i que pugui semblar que totes les persones tinguin el mateix problema de peu, hi ha infinitat de variants i hem d’adaptar el tractament a cada tipus de patologia i alteració podal.

Depenent de l’obtenció del motlle del pacient el tractament serà mes correctiu o menys.

Quin és el tractament idoni per a un mal de peus?

El tractament idoni és aquell que sigui capaç de solucionar el problema que presenta el pacient. Tenim molts tipus de materials i adaptar-nos a la idiosincràsia del pacient farà que aconseguim l’objectiu.

Des de fa molts anys CLINICA Mayral foot center realitza les SILMAS que ajuden a millorar els problemes dels dits dins de la sabata sense la necessitat de lllegar a la cirurgia.

La realització de plantilles d’1 mm de gruix ajuden a moltes dones a poder calçar sabates que sense elles seria impossible.