CLINICA MAYRAL foot center

Portada » Serveis » Fisioteràpia i Osteopatia

Fisioteràpia i Osteopatia

Què és la Fisioteràpia?

La Fisioteràpia és una disciplina inclosa dins de la Llei d’Ordenació de Professions Sanitàries en l’estat espanyol.

Segons la World Confederation for Physical Therapy, la Fisioteràpia ofereix serveis a individus i poblacions amb la finalitat de desenvolupar, mantenir i restablir el moviment i la capacitat funcional màxima durant tota la vida.

Això inclou proporcionar serveis en els casos on estan amenaçats moviment i la funció per lesió, envelliment, malaltia, trastorn i condicions o factors ambientals.

El moviment funcional es considera fonamental per a un estat de salut òptim.

La Fisioteràpia s’ocupa d’identificar i maximitzar el potencial de qualitat de vida i el moviment dins de les esferes de la promoció, prevenció, tractament, habilitació i rehabilitació.

Això abasta el benestar físic, psicològic, emocional i social, i involucra la interacció entre el fisioterapeuta, el pacient, altres professionals de salut, les famílies, els cuidadors i les comunitats, en un procés en el qual s’avalua el potencial de moviment i les metes acordades, utilitzant els coneixements i habilitats úniques dels fisioterapeutes.

Fisioterapia espalda

Què és l’Osteopatia?

Segons l’Organització Mundial de la Salut, l’Osteopatia és una disciplina terapèutica creada inicialment per Andrew Taylor Still, metge cirurgià dels Estats Units d’Amèrica, a mitjans del segle XIX, basada en el contacte manual per al diagnòstic i al tractament.

Posa èmfasi en la integritat estructural i funcional del cos i en la tendència intrínseca del mateix per a l’auto-sanació.

L’osteòpata utilitza una àmplia varietat de tècniques manuals terapèutiques amb la finalitat de millorar la funció fisiològica i/o el recolzament a l’homeòstasi (o l’autoregulació); aquesta última alterada degut a la presència de disfuncions en els diferents components dels sistemes del cos humà, estructures esquelètiques articulars i miofascials, i els elements vasculars, limfàtics i neurals relacionats.

Diagnòstic i tractament

A la consulta, inicialment el professional realitza a l’usuari un examen complert personalitzat, el qual s’encarrega d’evidenciar totes les alteracions mecàniques rellevants presents a nivell de l’aparell locomotor, el sistema visceral i cranial, en relació al motiu o motius de la seva visita.

Desprès d’aquesta avaluació, on es tenen presents les bases de la disciplina terapèutica, l’osteòpata descriu l’aproximació diagnòstica, per tal de posteriorment portar a terme un tractament lo més eficient possible basat en els coneixements clínics actuals.

Serveis de Fisioteràpia i Osteopatia

A la clínica s’ofereixen els serveis clínics de Fisioteràpia i Osteopatia:

Com a aplicació complementària a l’abordatge de les diferents especialitats mèdiques: traumatologia, reumatologia, neurologia, odontologia, otorinolaringologia, digestiu, ginecologia i obstetrícia, pediatria, geriatria, medicina psicosomàtica, oncologia integrativa (en aquest cas actuació única i exclusiva sobre les complicacions dels procés i dels tractaments realitzats).

Com a mètodes i tècniques específics: Pilates clínic, Técnica d’ajust específic (més coneguda com a SAT), abordatge conservador i invasiu miofascial.

Com a eina d’atenció especialitzada en ballarins: prevenció i tractament de lesions, millora del rendiment en l’execució de la dansa.